Thời sự địa phương

Tình trong con chữ

20/12/2017

40 năm thành lập và phát triển, Đài PT-TH Vĩnh Long không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh mà còn đồng hành cùng ngành giáo dục-đào tạo trong công tác khuyến học, khuyến tài. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »