Thời sự địa phương

Nỗ lực giảm nghèo bền vững

03/01/2018

Thành tích giảm nghèo của tỉnh Vĩnh Long vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra và phấn khởi hơn là đời sống của người dân được nâng lên. Đây là kết quả của sự nỗ lực chăm lo từ nhiều phía, mà nhất là khơi dậy được ý thức vươn lên của các hộ dân. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »