Người đưa tin 24G

Người đưa tin 24G: Sạt lở nghiêm trọng ở khu vực rừng phòng hộ ven biển Đông, Cà Mau

08/01/2018

Liên tiếp trong những ngày qua, trên toàn tuyến rừng phòng hộ ven biển Đông do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên, tỉnh Cà Mau, quản lý bị sạt lở nghiêm trọng, làm mất đi nhiều diện tích rừng và đất rừng. Điều này đòi hỏi, các cấp, các ngành nơi đây cần sớm đề ra các giải pháp bảo vệ rừng hữu hiệu hơn, để bảo vệ an toàn cho những vạt rừng và đời sống của người dân trong khu vực.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »