Tin thế giới

Mỹ để ngỏ khả năng quay lại hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu

12/01/2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm qua tuyên bố Washington có thể tham gia lại Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa đưa ra các bước đi cụ thể để thực hiện ý định này trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »