Tin trong nước

Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 2018

19/01/2018

Tăng trưởng thịnh vượng đi đôi với bền vững về môi trường, công bằng và hòa nhập xã hội là những trụ cột chính của các quốc gia trong đó có Việt Nam nhằm xây dựng một nước phát  triển, hiện đại. Đây là vấn đề được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức  tại Hà Nội.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »