Thời sự địa phương

Bình Minh điểm sáng nông thôn mới

20/01/2018

Thị xã Bình Minh đang được xem xét để đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Minh cùng chung sức xây dựng nông thôn mới trong nhiều năm qua. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »