Thời sự địa phương

Vĩnh Long sản xuất trái cây theo chuỗi giá trị

15/03/2018

Thời gian qua, giá trị sản xuất cây ăn trái của tỉnh Vĩnh Long không ngừng nâng cao và mang lại thu nhập khá cho người dân. Chính vì vậy trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái đồng thời tập trung phát triển theo hướng chuỗi giá trị.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »