Thời sự địa phương

Năm 2017: Cụm 8 khuyến học ĐBSCL vận động hơn 600 tỷ đồng

16/03/2018

Vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài năm 2017 được gần 623 tỷ đồng, cấp phát hơn 246.000 suất học bổng, là kết quả nổi bật được báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác khuyến khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của cụm 8 khuyến học ĐBSCL vừa được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »