Thời sự địa phương, Xúc tiến đầu tư Vĩnh Long 2018

Vĩnh Long tập trung cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp

20/03/2018

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thu hút mời gọi đầu tư vào các Khu công nghiệp , thời gian qua tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư tại các Khu công nghiệp. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »