Thời sự địa phương, Xúc tiến đầu tư Vĩnh Long 2018

Đầu tư dự án phát triển du lịch

23/03/2018

Vĩnh Long đang tập trung nhiều giải pháp khai thác tiềm năng phát triển du lịch. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển 13 dự án du lịch với tổng nguồn đầu tư ước khoảng 2.263 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án được tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »