Thời sự địa phương, Xúc tiến đầu tư Vĩnh Long 2018

Kết nối doanh nghiệp đầu tư vào Vĩnh Long

29/03/2018

Với kết quả thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh gần 24.000 tỷ đồng thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Long trong tương lai.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »