Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Ước mơ xanh từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018

16/04/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

259

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000  

260

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000  

261

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

262

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000  

263

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên
 Minh Khuê, Minh Quân

 

100,000  

264

Đại lý vé số kiến thiết Mai Hữu Ánh

Song Phú, Tàm Bình

4,500,000  

265

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

266

Bạn xem đài

P3, TPVL

500,000  

267

Tiệm ô tô Phong

P9, TPVL

50,000 

268

Thạch Thị Phát

Trà Vinh

200,000  

269

Võ Thị Loan

P5, TPVL

50,000  

270

Yến Trâm

Trường An

50,000  

271

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

272

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000  

273

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

274

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000  

275

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

276

Anh Hảo

P2, TPVL

100,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »