Thời sự địa phương

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục

03/05/2018

Hiện nay, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, việc tuyên truyền để giúp mọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa là quan trọng. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »