Tin trong nước

“Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ”

05/05/2018

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Từ nay đến cuối tháng 5/2018, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ”. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »