Thời sự địa phương

Mong lắm một chiếc cầu!

08/05/2018

Ngày ngày, cứ đều đặn sáng – trưa – chiều – con đò nhỏ này là phương tiện duy nhất để đưa hàng trăm học sinh vượt sông Pô kê sang học ở Trường mẫu giáo Lộc Hòa và trường Tiểu học Lộc Hòa B. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »