Thời sự địa phương

Thiếu lao động – nhiều doanh nghiệp khó khăn trong phát triển sản xuất

14/05/2018

Thời  gian gần đây do nhu cầu  đầu tư mở rộng sản xuất – kinh doanh, nâng cao năng  lực sản xuất  nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyển dụng lao động nhằm  đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức sản xuất . Song do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện việc tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »