Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Thắp sáng niềm tin từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018

14/05/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

333

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

334

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

335

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000 

336

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

337

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

338

Huynh Thi Nai

TP cần Thơ

            900,000  

339

Bé Ruby

P9, TPVL

100,000 

340

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

341

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

342

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

343

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

344

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

345

Pham Huynh The Nguyen

cần Thơ

            100,000  

346

Tiệm Bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000 

347

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

348

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »