Thời sự địa phương

Con đường từ sự chung tay của cộng đồng

15/05/2018

Thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện các công trình công cộng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đường giao thông nông thôn Phú Đức – Tân Lộc là một điển hình như vậy.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »