Thế giới quanh ta

Chương trình giáo dục mới dành cho trẻ tự kỷ ở Australia

15/05/2018

Tại Australia, có một chương trình giáo dục dành cho trẻ tự kỷ được áp dụng thử nghiệm tại bang Tây Úc đã giúp các học viên đạt được nhiều tiến bộ đáng kể.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »