Thời sự địa phương

Dân khổ vì không có nước sạch

15/05/2018

Hiện nay, nhiều nơi ở khu vực nông thôn, do nguồn nước kênh rạch bị ô nhiễm nặng nên người dân đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt .

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »