Thời sự địa phương

Nguy hiểm từ những “cục gù” trên đường

17/05/2018

Lâu nay chúng ta thường hay nhắc đến những “ổ gà, ổ voi” trên đường gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, có những chỗ ngược lại là mặt đường nhô lên, gợn sóng – nhiều người gọi là “cục gù” cũng gây nguy hiểm không kém.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »