Tin thế giới

Trưng cầu dân ý về luật cấm phá thai ở Ireland và tiếng nói người trong cuộc

26/05/2018

Trong lúc chờ đợi quyết định của người dân Ireland về việc bãi bỏ hay duy trì luật sửa đổi về cấm phá thai với tên gọi Tu chính án thứ tám trong cuộc trưng cầu dân ý lần này, hãy cùng tìm hiểu thêm vấn đề qua tiếng nói của những người trong cuộc, khi mà trong hàng chục năm qua, tu chính án đã tạo ra một sự chia rẽ lớn trong lòng xã hội Ireland. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »