Tin trong nước

Nhiều giải pháp để nền kinh tế phát triển bền vững

26/05/2018

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, QH dành 1 ngày rưỡi để thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và NSNN năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2018. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »