Tin trong nước

Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

01/06/2018

Quốc hội làm việc tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Thảo luận tại tổ 15 gồm 3 tỉnh Vĩnh Long; Hải Dương; Quảng Nam, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các vấn đề như: mở rộng thanh tra ngoài nhà nước,; quyền hạn của các cơ quan kiểm soát thu nhập…

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »