Người đưa tin 24G

Người đưa tin 24G: Mùa hè và nỗi lo lạm dụng lao động trẻ em lại tiếp diễn

07/06/2018

Tương lai của xã hội phụ thuộc vào trẻ em. Thế nhưng, cuộc sống của trẻ em hiện nay đang khiến người ta phải lo ngại. Vấn đề lạm dụng lao động trẻ em vào mùa hè và cần có các giải pháp nào để chấm dứt tình trạng này.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »