Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018

11/06/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

404

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

405

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

406

Nguyễn Hùng Phong

Mang Thít

100,000

407

Tiệm Bánh hải Ký

P1, TPVL

200,000

408

Bạn xem đài

P3, TPVL

500,000

409

Bé RuBy

P9, TPVL

100,000

410

Bà Từ

P4, TPVL

200,000

411

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

412

Yến Trâm

Trường An

50,000

413

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

414

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

415

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

416

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

417

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

418

Tuyết Nhung

Bình Chánh, TPHCM

100,000

419

Ông Đinh Ngọc Chơn

Long An

1,200,000 

420

Thính giả

P2, TPVL

1,000,000 

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »