Thời sự địa phương

Xã Long Phước nỗ lực phát triển kinh tế

12/06/2018

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người dân xã Long Phước đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống ngày phát triển.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »