Thời sự địa phương

Bất cập trụ cấp nước chữa cháy

12/06/2018

Khi phát sinh đám cháy thì nước rất quan trọng để lực lượng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, có một nghịch lý hiện nay là ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không lắp đặt trụ cấp nước chữa cháy; nơi có lắp đặt thì lại không đồng bộ, không đủ số lượng nên không bảo đảm an toàn PCCC.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »