Người đưa tin 24G

Người đưa tin 24G: Nguyên nhân ban đầu khiến cá chết trắng trên sông Phú Lộc, Đà Nẵng

13/06/2018

Sở TN&MT TP.Đà Nẵng đã tiến hành quan trắc môi trường nước tại đây và bước đầu xác định được nguyên nhân cá chết.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »