Thời sự địa phương

Chính sách ấm lòng cựu chiến binh

13/06/2018

Thực hiện khâu đột phá : xóa 100% nhà tạm cho cựu chiến binh vào cuối năm 2019 và cơ bản không còn cựu chiến binh nghèo vào cuối năm 2020, Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai  chính sách hỗ trợ nhà ở cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »