Thời sự địa phương

Lợi ích của mô hình luân canh lúa màu

13/06/2018

Những năm gần đây, sản xuất lúa Hè Thu và Thu Đông thường gặp thời tiết bất lợi, sâu bệnh nhiều cộng với giá vật tư nông nghiệp tăng nên nhiều địa phương vận động nông dân chuyển sang trong màu. Việc luân canh lúa màu không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần cải tạo và cắt đứt nguồn sâu bệnh lưu tồn trong đất.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »