Thời sự địa phương

Phước Hậu phát huy kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

13/06/2018

Trong xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác đóng vai trò quan trọng đối với việc tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Phước Hậu, huyện Long Hồ là một trong những điển hình như thế.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »