Tin thế giới

Tốc độ tan băng ở châu Nam cực ngày càng nhanh

14/06/2018

Tốc độ tan băng ở châu Nam Cực đang ngày càng tăng nhanh đáng báo động do Trái đất ấm dần. Dữ liệu thu được từ các vệ tinh nhân tạo theo dõi quá trình này cho thấy khoảng 200 tỷ tấn băng nơi đây mất đi mỗi năm do tan thành nước.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »