Thời sự địa phương

Báo chí góp phần lan tỏa phong trào Học tập và làm theo Bác

22/06/2018

Là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thời gian qua, báo chí cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã kịp thời đưa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống; phản ánh khá toàn diện tâm tư nguyện vọng của người dân. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »