Thời sự địa phương

Đồng bào Khmer Tân Mỹ chí thú làm ăn xây dựng gia đình văn hóa

04/07/2018

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Trà Ôn được nhân dân hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Một trong những kết quả nổi bật là nhiều hộ dân tộc Khmer đã chí thú làm ăn, cho con học hành, quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »